Jetty Duister

Banner_Jetty Duister3_2015

Stichting Powerhouse Sport

‘De kracht van sport is mijn passie’, zo vertelt Jetty Duister die nog niet zo lang geleden de HBO-opleiding sportmanagement afrondde met twee negens op haar eindlijst. Bijna iedereen kent haar van de jaarlijkse sportverkiezingen, die ze al twintig jaar in de regio organiseert. Of van de organisatie ‘Rabobank Marianne Vos Classic’ in Aalburg. Maar de tijd van alleen ‘Jetty de vrijwilliger’ is met de oprichting van Stichting Powerhouse Sport voorbij.

Je kunt als bedrijf samen gaan sporten, dat levert positieve energie op. 

Na je 50e van koers veranderen
2Zo slaat ze na haar vijftigste verjaardag een andere weg in. “Ik heb echt de keus gemaakt om nu eindelijk te gaan doen wat ik leukst vind. Sport, maar ook organiseren zit in mijn hart. Met sport is zoveel meer te doen, het is een maatschappelijke trend, zelfs bedrijven en overheden vinden sport steeds belangrijker. Maar met minder geld, zowel bij overheden als bedrijven, vrijwilligers die minder tijd hebben en verenigingen die een goed bestuurlijk kader missen wordt het wel steeds moeilijker. Verder moeten bedrijven, die kiezen voor sportsponsoring om hun imago op te vijzelen, goed nadenken of het past bij hun bedrijf. Willen ze hun naam verbinden aan dat goede doel of die sportvereniging of evenement? Optie: je kunt als bedrijf samen gaan sporten, dat levert positieve energie op. Bij een bedrijfsfeest kun je eens een sporter uitnodigen. Kortom, sport is zoveel meer dan alleen bewegen. Maar juist die sportondersteuning is helemaal nieuw in de regio, zowel bij overheden, verenigingen als sporters”.  

Inspireren met talenten
De sportcarrière van Jetty Duister begon bij de majorettes met twirlen en dansen. Dat werd zeker in die tijd nog niet gezien als sport, terwijl dans nu bij turnverenigingen steeds belangrijker wordt. Daarna werd ze actief als trainer, coach en kwam ze aan de bestuurstafel terecht. Begon een sportprogramma te presenteren op de lokale radio. Langzaam maar zeker werden de sportverkiezingen geboren en groeide haar netwerk in de sport. “Vooral een relatie opbouwen met een sporter is belangrijk, daarbij is vertrouwen het meest kostbaar. Zo ken ik Marianne Vos al meer dan vijftien jaar, een uitzonderlijk talent. Ik ben echt trots op haar, op alles wat ze heeft bereikt. Inspirerend om te zien wat allemaal mogelijk is met je talent. Nu zie je dat ze ook bereid is om die talenten maatschappelijk in te zetten, ze profileert zich steeds meer als ondernemende topsporter en als ambassadeur van de sport. Door de jaren heen heb ik ook talenten de boot zien missen door gebrek aan goede begeleiding. Daarom moet je altijd de mens achter de sporter zien, die om moet leren gaan met al zijn ups & downs”. Voor Jetty zelf geldt dat ook nadat ze borstkanker kreeg. Haar bood het een nieuwe kans om eindelijk te kiezen voor haar passie.

 

Contactgegevens

 

 

 

Jetty Duister
Stichting Powerhouse Sport
De Eng 2
4264 AK Veen
06-10855208

www.powerhouse-sportawards.nl
jetty.duister@online.nl

linkedin facebook twitter

Vakgebied

Sport & Beweging

 

Bekijk ook de andere vrouwen