Bernadette Hulswit

Banner_BernadetteHulswit2

‘Wij staan achter de ondernemende vrouw’
Samen bereik je méér… Dat is het gedeelde idee aan tafel. Drie vrouwen. Eén bank. Drie functies. Veel ambitie. En als het over “Vrouw en Altena” gaat, één welluidende missie: “Ondernemende vrouwen in de regio kansen bieden hun talenten en mogelijkheden te ontwikkelen.” Aangeschoven zijn Jeanette van Wijlen, adviseur Bedrijven, Bernadette Hulswit, manager Bestuurszaken en Marie-Anne Toenders, directeur Bedrijfsmanagement. Drie krachtige vrouwen, met sprankelende gedachten, namens Rabobank Altena.

Lokaal betrokken zijn, met kennis van zaken.

Samen sterker
De vrouwen aan tafel belichamen de bank die zich van oudsher sterk verbonden voelt met zijn klanten en de maatschappij. Maar ook met elkaar en met de toekomst. Die opvattingen vinden hun oorsprong in het oeridee van Raiffeisen, de grondlegger van Rabobank: mensen helpen om zichzelf te kunnen helpen. Eigentijdser gezegd: samen bereik je meer dan alleen. De drie ondernemende vrouwen van Rabobank Altena onderschrijven dat motto ook. Het zijn meer dan alleen woorden op papier.

Vertrouwen en Gunnen
Jeanette, Bernadette en Marie-Anne, samen goed voor 55 jaar bankervaring, werken zelf vanuit kernwaarden als verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, transparantie, motiveren, inspireren, gunnen en vertrouwen. Het zijn bij de bank geen dode letters. Sterker nog, de coöperatieve gedachte is het fundament waarop het financiële warenhuis is gebouwd. Wie – intern én extern – zinvol betrokken wil zijn, werkelijk iets wil betekenen voor een ander, heeft die grondslag van geloofwaardigheid nodig. Pas dan krijgt samenwerken een inhoudsvolle betekenis.

Kennis delen
aRabobank tussen de mensen sponsoringMarie-Anne haakt in: ‘Ik krijg altijd heel veel energie als je een ander kunt helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Dat helpt je ook zelf vooruit. In de ondersteuning en advisering naar ondernemende vrouwen zetten wij goede stappen. Ieder van ons doet dat vanuit de eigen expertise.’ Bernadette bevestigt dat de bank binnen Altena vrouwen wil verbinden door een stevig netwerk te bouwen dat support geeft en energie oplevert. ‘Wij willen lokaal betrokken zijn, iets terugdoen voor het gebied. Dat kan financieel, via je netwerk of je aanwezigheid bij evenementen. Verder faciliteren wij door een locatie beschikbaar te stellen of een workshop te geven. Naast kennisoverdracht levert dat altijd inspiratie op.’


Voortrekkersrol
Marie-Anne meent zelfs dat de bank een voortrekkersrol rol heeft door vrouwen bewust te maken dat zij talenten hebben en hen te stimuleren daar het maximale uit te halen. Overigens dit is één van de redenen waarom de bank zijn naam (in de vorm van een Award) heeft verbonden aan het initiatief van de Meest Ondernemende Vrouw van Altena. Jeanette vult aan: ‘Wij geloven daarin. Voor ondernemende vrouwen, uiteindelijk voor alle ondernemers, zijn wij sparringpartner. De bank heeft veel expertise in huis en kan dus ervaringen en ideeën aandragen. Dat wordt gewaardeerd.’

Het is helder. Lokaal betrokken zijn, met kennis van zaken. Het maakt Rabobank Altena bijzonder. De ervaring wijst het uit. Samen bereik je méér dan alleen… Geen theorie, maar zinvolle praktijk.

 

Contactgegevens

 

 

 

Rabobank Altena
Sportlaan 170
4286 ET Almkerk
0183 50 75 00

www.rabobank.nl/altena
info@altena.rabobank.nl

linkedin twitter

Vakgebied

Financiële instelling  

Bekijk ook de andere vrouwen