Brigite van Haaften

Banner_BrigiteVanHaaftendef

Vrouwen komen van Venus en mannen van Mars.
Toch hebben gedeputeerde Brigite van Haaften en burgemeester Fons Naterop van Aalburg meer overeenkomsten dan verschillen. Als bestuurders zijn beiden intensief bezig met een zoektocht naar sociale cohesie in de maatschappij. Sport wordt daarbij steeds aaaaa1 abelangrijker als bindmiddel. Ook daarin vinden Brigite van Haaften en Fons Naterop elkaar, beiden noemen topsporter Marianne Vos als inspirator. Naterop ziet in ‘Voske’ vooral haar echtheid. “Ze is zo puur, echt iemand uit onze streek. Die echtheid proeven mensen ook”. Van Haaften: “Marianne Vos laat zien dat je met je talenten iets kunt bereiken. Ze is zo een voorbeeld voor jongeren in onze maatschappij. Maar ook als het er over gaat om de top- met de breedtesport te verbinden, een belangrijk doel van de provincie. Daarnaast willen we sport als sector ook verbinden met ondernemers en het onderwijs. Denk aan kennisuitwisseling en slimme oplossingen voor sponsoring. Daar kan Marianne ook een belangrijke rol spelen. We moeten ons wel realiseren dat de meeste investeringen in sporters nog altijd van ouders en vrijwilligers komen. Onze taak is dat waar nodig te ondersteunen, en anderen te laten ‘scoren’.” 

We willen sport als sector ook verbinden met ondernemers en onderwijs.

Ouderensoos in sportkantine
Het belang van topsport wordt door Fons Naterop weergegeven in de vorm van de piramide. Sport aan de top, in de middenlaag de breedtesport en aan de basis staat de gezondheidszorg. “Hoe kunnen we sport inzetten voor onze gezondheidszorg? Dat doe je bijvoorbeeld door nuttig gebruik van sportcomplexen te stimuleren. Dat kun je onder meer doen door sportkantines in te zetten als buurthuizen”, zo stelt Naterop. Van Haaften haakt daar op in, met als voorbeeld sportkantines die door de week leegstaan, maar ingezet zouden kunnen worden voor dagbesteding voor ouderen. “Waarom geen ouderensoos in de sportkantine? En dan is de verleiding om met die ouderen te gaan bewegen wel heel erg groot. Echt, de kansen voor welzijnstaken liggen voor het oprapen. Zo kan sport bijdragen aan onze leefbaarheid”. Ook noemt ze voorbeelden zoals voetbaltrainingen, waar jonge coaches dankzij begeleiding leren omgaan met kinderen die kenmerken vertonen van ADHD.

Sportpaspoort
Het spreken over sport door beide bestuurders maakt nieuwsgierig naar hun eigen sportinzet. Hoe ziet hun sportpaspoort eruit?

Fons Naterop: “Mijn favoriete sporten zijn spinning, fietsen en wandelen. Op zaterdag heb ik met cycle ambassadeurs in West-Brabant 90 kilometer gefietst door de regio. En op zondag heerlijk gewandeld met mijn vrouw in Schijndel”.

Brigite van Haaften: “Mijn favoriete sporten zijn fitness en wandelen, maar dat lukt zeker niet ieder weekend. Wel bezoek ik veel wedstrijden zoals hockey, zwemmen, veldrijden en pas nog PSV-Feijenoord. Verder ren ik veel door de gangen van het provinciehuis”, zo sluit ze lachend af. 

 

Contactgegevens

 

 

 

Brigite van Haaften
Gedeputeerde Provincie Brabant

www.brigitevanhaaften.nl
www.brabant.nl

 twitter

Vakgebied

Overheid  

Bekijk ook de andere vrouwen